• Aktivnosti udruge "VoVo" Etna

  • Aktivnosti udruge "VoVo" Rim

  • Aktivnosti udruge "VoVo" Sicilija

  • Aktivnosti udruge "VoVo" Palermo

  • Aktivnosti udruge "VoVo" Nicolosi

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine br. 74/14; u nastavku teksta: Zakon), na sjednici održanoj 21. rujna 2015., Izvanredna Skupština Udruge Volim Volontirati – "VoVo" donijela je

 

STATUT

 

UDRUGE VOLIM VOLONTIRATI – "VoVo"

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge Volim Volontirati – "VoVo", (u daljnjem tekstu "Udruga") ciljevi, područje djelovanja, djelatnosti Udruge, članstvo, ustrojstvo, prihodi Udruge, rješavanje sporova i sukoba interesa, likvidacija Udruge te ostala pitanja u skladu sa Zakonom.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I TERITORIJALNO DJELOVANJE UDRUGE

 

Članak 2.

 

  • Naziv Udruge je: Udruga Volim Volontirati – "VoVo"
  • Skraćeni naziv Udruge je: "VoVo"

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

 

Članak 4.

  • Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga može ostvarivati suradnju s udrugama i humanitarnim organizacijama iz inozemstva, osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom, a u inozemstvu sukladno propisima stranih zemalja.
  • VoVo se može po potrebi udružiti sa srodnim Udrugama i organizacijama  koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge. Odluku o udruživanju Udruge sa drugim Udrugama ili organizacijama, kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Skupština Udruge. Udruga može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije  u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

Udruga je pravna osoba ustrojena u skladu sa pravnim sustavom RH.

 

Članak 6.

 

"VoVo" ima svoj pečat koji je četvrtastog oblika, s okvirom i tri reda u kojima se nalazi naziv Udruge i mjesto sjedišta.